Downloads

Bestand Omschrijving   Download
Nieuwsbrieven De nieuwsbrieven van het afgelopen seizoen   Nieuwbrief dec 2023 (2)
Nieuwbrief jul 2023
Bond inschrijving Het aanmeldformulier ten behoeve van het inschrijven bij de bond ITF-Nederland Machtigingsformulier-ITF_NL
Theorie De theorie die de leerlingen moeten bestuderen voor hun examen Theorie volledig
Dan-reglement Dan-reglement van de bond ITF-Nederland ITF-Nederland-Danexamenreglement-versie-oktober-2017
Examen syllabus Examen syllabus van de bond ITF-Nederland Examen-syllabus-ITF-Nederland (1)
Huishoudelijk reglement Twimyo Huishoudelijk reglement Twimyo 2024
Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven verstrekt aan de leden Nieuwbrief april 2024
Nieuwbrief dec 2023
ALV Alle notulen van de gehouden ALV’s Notulen ALV 17 april 2024