Anti-pestprotocol

Anti-pestprotocol Taekwondo vereniging Twimyo in Zaanstad

Doel:
Het doel van dit anti-pestprotocol is om een veilige en respectvolle omgeving te creëren binnen Taekwon-Do Vereniging Twimyo, zoals gepast is bij een Budo sport.
We streven ernaar pestgedrag te voorkomen en adequaat te reageren als het zich voordoet.

Definitie van pesten:
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen verstaan we gedrag tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Plagen is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan wel overgaan in pesten. Pesten is wél bedreigend. Pesten vindt niet zomaar een keer plaats, maar meerdere keren per week of zelfs meerdere keren per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd, geslagen of er worden dingen van hem of haar beschadigd of afgepakt. Naast deze openlijke vormen van pesten, komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn, zoals het buitensluiten van iemand of pesten via internet.

Bij pesten zijn drie rollen te onderscheiden:

 1. Leerlingen die andere leerlingen pesten,
 2. leerlingen die gepest worden en
 3. leerlingen die niet direct bij het pesten betrokken zijn.

Vaak is er een groepje leerlingen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de zogenoemde meelopers. Daarnaast spelen leerlingen die niet direct betrokken zijn bij het pesten een rol. Doordat deze zwijgende middengroep de gepeste leerling niet steunt en de pester niet probeert te stoppen, kan een pester vrijelijk zijn of haar gang gaan. Vaak versterkt de zwijgende middengroep het succes van de pestkop door op een afstandje toe te kijken en te lachen om wat er gebeurt.

Preventieve maatregelen:

 1. Voorlichting en bewustwording:
  • We informeren alle leden, trainers en ouders over wat pesten is en hoe we het kunnen voorkomen.
  • We bevorderen een cultuur van respect, tolerantie en inclusiviteit.
 2. Gedragscode:
  • We hanteren een gedragscode voor alle leden, trainers en vrijwilligers.
  • Deze code benadrukt respect, eerlijkheid en samenwerking.
 3. Training:
  • We geven training aan trainers en vrijwilligers over het herkennen en aanpakken van pestgedrag.

Procedure bij pestgedrag:

 1. Melding:
  • Leden, ouders of trainers melden pestgedrag bij het bestuur.
  • Anonieme meldingen zijn ook welkom.
 2. Onderzoek:
  • Het bestuur onderzoekt de melding discreet en serieus.
  • Alle betrokken partijen worden gehoord.
 3. Maatregelen:
  • Bij bevestiging van pestgedrag nemen we passende maatregelen:
   • Eerste overtreding: waarschuwing en gesprek met betrokkenen.
   • Herhaaldelijk pestgedrag: schorsing of verwijdering uit de vereniging.
 4. Nazorg:
  • We bieden ondersteuning aan het slachtoffer, de dader en de ouders.
  • We evalueren de genomen maatregelen en passen deze indien nodig aan.

Vertrouwenscontactpersonen:

 • We hebben twee vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging.
 • Leden kunnen bij hen terecht voor vertrouwelijke gesprekken over pesten.

Dit protocol is van kracht voor alle leden, trainers en vrijwilligers van Taekwon-Do Vereniging Twimyo in Zaanstad.

Laten we samenwerken om een positieve en respectvolle sfeer te behouden. 🥋✨