Vrijwilligers protocol

Inleiding

De vrijwilligers die zich aanmelden voor Taekwondo vereniging Twimyo,  worden door de vereniging ingezet voor het begeleiden van activiteiten, het geven van trainingen of het assisteren bij trainingen. Daarnaast kunnen zij ingezet worden als bestuurslid of als vertrouwenscontactpersoon.

Toelating

Bestuursleden of daartoe gemachtigde beslist of iemand een vrijwilliger mag worden. Eisen:

  1. Persoon moet lid of donateur zijn of gelinkt zijn aan iemand van de vereniging.
  2. Persoon lijkt de taak aan te kunnen.
  3. Er moet een verantwoordelijk contactpersoon zijn.

Na aanmelding bij Twimyo, wordt namens het bestuur van de vereniging een gesprek belegd met de kandidaat-vrijwilliger. In het gesprek wordt van de kant van het bestuur inzicht geboden in de activiteiten waarbij de vrijwilligers van de Twimyo worden ingezet en kan de kandidaat-vrijwilliger aangegeven waarnaar de belangstelling in het bijzonder uitgaat. Daarbij wordt  een beeld gevormd van de ervaringen die de kandidaat-vrijwilliger op verschillende raakvlakken heeft met de activiteiten waarvoor de vrijwilligers van vereniging worden ingezet. Over de toelating van een vrijwilliger beslist het bestuur. Het bestuur zal overlegging van een verklaring van goed gedrag (VOG) vragen.

Gedragscode

De bestuurder/gemachtigde bespreekt de gedragscode vóórdat de werkzaamheden beginnen. De contactpersoon werkt de vrijwilliger in en stuurt de vrijwilliger tijdens zijn/ haar taak aan.