Interview met Saseong James Tjin-A-Ton

Geplaatst op 27-05-2019.

Tijdens het afgelopen WK in Inzell heeft Master James Tjin-A-Ton de graad Grandmaster ontvangen. Dit was voor zowel de nieuwe Grandmaster als I.T.F. Nederland een bijzondere gebeurtenis. Naast Grandmaster Bos, die erelid is, heeft I.T.F. Nederland nu nog een Grandmaster.

De commissie PR/Communicatie heeft hem daarom een aantal vragen gesteld over zijn Grandmasterschap, het begin van I.T.F. Nederland, zijn Harmony programma en wat hij verder nog kwijt wilde. Dus ben je benieuwd wat onze nieuwe Grandmaster te zeggen heeft, lees dan snel verder.

U bent tijdens het WK in Inzell benoemd tot Grandmaster. Allereerst van harte gefeliciteerd met het behalen van deze titel. Dit is een hele eer na vele jaren bezig te zijn met ITF Taekwon-Do. Wat kunt u er over vertellen?

“Vorig jaar vroeg Grandmaster (GM) Frank van Berghen (ITF België) mij, omdat onze wachttijd verstreken was, of ik ook mijn 9e Dan zou gaan aanvragen. Ik gaf aan dat ik er geestelijk nog niet aan toe was en ook vond dat ik nog niet GM-waardig was. Hij (GM Frank, red.) heeft toen vorig jaar zijn Grandmasterschap mogen ontvangen op de World Cup in Australië. Op de IIC in Amsterdam in november 2018 was GM Frank ook langsgekomen en toen kreeg ik veel vragen van GM Frank, masters en overige aanwezigen in de trant van “is er iets met je aan de hand, waarom heb je het niet aangevraagd, omdat GM Frank nu wel de 9e Dan heeft en ik niet en omdat wij samen onze 8e Dan hebben behaald in Utrecht (november 2010 tijdens de IIC, red.) etc.”

Na wat heen en weer overleg met mijn vrouw Boosabum Liesbeth hebben wij besloten om het Grandmasterschap aan te vragen. Dat heeft wel wat werk met zich meegebracht:
– een positief schrijven van het bestuur I.T.F. Nederland, dat ze mijn aanvraag steunen;
– een scriptie schrijven en die samen met de CV naar ITF opsturen;
– minstens drie Grandmasters moesten mijn aanvraag ondersteunen;
– ik moest laten “zien” dat ik iets heb betekend voor Taekwon-Do wereldwijd.

Gelukkig waren er wel tien Grandmasters die mijn aanvraag ondersteunden: T. MacCallum (draagt nu de titel honourable GM), P. Weiler (nu ITF President), W. Bos (technisch directeur ITF, president ITF Italië), U.K. Lan, H. Marano (beiden lid van de IIC Committee), B. O’Toole (Ierland), D. Nardizzi (ITF Kids), F. v. Berghen (België), P. Gialamas (Griekenland) en R. Becking (Duitsland).

Mijn aanvraag is toen verstuurd via het secretariaat van I.T.F. Nederland naar de ITF, maar helaas ontving ik daarna geen enkel schrijven terug of mijn aanvraag gehonoreerd zou worden en of dat het überhaupt op het WK te Inzell uitgereikt zou worden. Ik heb toen verschillende Grandmasters en ITF Boardmembers benaderd, maar die wisten ook van niets omdat men te druk was met de verkiezingen.

Totdat mijn naam omgeroepen werd tijdens de opening van het WK wist ik dus van niets, in tegenstelling tot de Argentijnse en Amerikaanse masters die voor het WK uitgenodigd waren. Ik denk zelf dat ze toch al wisten dat ik als scheidsrechter aanwezig zou zijn, ook gezien het uitgebreide lachje van de toenmalige secretaris van ITF, Master Fernando bij de uitreiking van het certificaat, die overigens ook geen antwoord had gegeven op mijn vraag.”

“Ik moet nog steeds wennen aan het Grandmasterschap. Helaas is het wel een ongeschreven regel dat ik niet meer actief zal deelnemen aan het daadwerkelijke scheidsrechteren. Aan de andere kant, ik ben gestopt op mijn 30e als actief deelnemer aan wedstrijden en toen begonnen met scheidsrechteren en nu na 30 jaar…”

U heeft aan de basis gestaan van I.T.F. Nederland. Hoe is dat zo gekomen?

“In 1987 werd onder leiding van GM Wim Bos, de toenmalige bondscoach, de I.T.F. Belangengroep Nederland opgericht. GM Bos is daarna naar Italië gegaan. Wij moesten verder en op 17 januari 1992 te Utrecht is toen I.T.F. Nederland (voorheen de I.T.F. Belangengroep) opgericht met gelijktijdige notariële vaststelling van de statuten in aanwezigheid van mijzelf en Sabum Kiet Tjon-A-Pauw, want de I.T.F. Belangengroep was geen officieel orgaan.

Ik heb toen tot 2016 allerlei functies mogen vervullen, van secretaris ,TSC-lid, scheidsrechter, tot en met het voorzitterschap dat in 2016 eindigde. Ook in moeilijke tijden, toen er geen bestuur was, bleef ik aan omdat ik wist dat het moest lukken.

Natuurlijk heeft iedereen het druk met privé, werk en een eigen club. Maar als niemand iets doet gebeurt er ook niets en samen hebben wij onze schouders eronder gezet en wij mogen met z’n allen trots zijn op onze democratische bond, I.T.F. Nederland.”

U bent ook bezig met het Harmony programma voor mensen boven de 60. Hoe bent u op dat idee gekomen?

“Op de derde ITF Conventie in Benidorm in maart 2017 werd een workshop ITF Harmony gegeven. Als club zijn wij heel vooruitstrevend en toen al bedacht ik, dat is iets voor Nederland. Ook omdat ik toen inzag dat Taekwon-Do ook voor de steeds ouder wordende mens geschikt is. Net zoals bij de ITF Kids van 3 t/m 5 jaar (bij ons de TKD Cool Kids genoemd), gebruiken wij Taekwon-Do als middel. Maar ik wilde meer “tools” hebben en ben daarom de opleiding gaan volgen. Dit was in februari 2018 in Benalmadena in Spanje.”

Hoe heeft u het programma verder ontwikkeld? Op de website lees ik dat dit in samenwerking met artsen en psychologen is gegaan. Hoe ging dat? 

“Bij Taekwon-Do Harmony is er net als bij onze TKD Cool Kids een mindset verandering nodig. Je moet je als leraar verplaatsen in je doelgroep en daar ook naar handelen, naast de deskundigheid die je je eigen moet maken, zoals van het jonge kind, maar nu van de ouder wordende mens. Gelukkig is het voor mij makkelijk, omdat Boosabum Liesbeth (zelf manueel therapeut) en haar fysiotherapeuten veel kennis en kunde in huis hebben over ouderen. Zo wordt er bijvoorbeeld valpreventie gegeven en zijn sarcopenie (afname van de spierkwaliteit en -kwantiteit) en voeding belangrijke factoren die ik dan ook meeneem tijdens mijn lessen.

Voor deze doelgroep is het verder belangrijk om jezelf te verdiepen in hoe je een warming-up geeft, verder naar de kern van de les komt, tot en met de cooling down. Hoe bouw je oefeningen op naar een steeds moeilijker niveau waarbij het accent ligt op balans, concentratie, rompstabiliteit, coördinatie, krachtontwikkeling en het geheugen dat achteruit gaat.

Het gaat er niet om dat alles krachtig en snel uitgevoerd moet worden zoals bij een normale wedstrijd/examen, maar gericht is op het behouden van de totale gezondheid van de ouder wordende mens door middel van Taekwon-Do. Hierbij heb je als leraar wederom een voorbeeldfunctie, als jij zo nodig moet laten zien hoe lenig je bent, hoe hard je kan stoten en trappen dan zal de doelgroep snel zeggen “Taekwon-Do is niets voor mij”, het is alleen maar voor jongeren. Maar niets is minder waar.

De slogan van het TKD Harmony programma is dan ook “It’s never too late to start” en in de Taekwon-Do eed staat ook: respect hebben voor je leraar en ouderen. Taekwon-Do zetten wij nu ook in voor de ouder wordende mens en samen bouwen wij aan een betere maatschappij. Wat heel mooi is dat Harmony, in het Koreaans uitgesproken, oma betekent. “

Leden die al jaren aan Taekwon-Do beoefenen, mogen die zich ook aansluiten bij die groep als ze de leeftijd van 60 hebben bereikt of is het puur voor nieuwe leden?

“Wij zijn een eigen groep gestart met allemaal ouderen die zich aangetrokken voelen tot de doelgroep en de lessen. Dit is via mond-tot-mondreclame gegaan en ze zijn nu bekenden van elkaar geworden. Het gaat echter niet werken als leden die 60 jaar worden zich aansluiten bij de huidige groep, want zij hebben dan al een heel andere trainingsachtergrond en zullen ook dat verwachten. Ik heb dat ook zelf ervaren toen er ouderen kwamen voor een proefles die een karate-achtergrond hadden en zij er vanuit gingen dat zij eenzelfde soort training zouden krijgen. De groep bestaat nu uit een zeer divers gezelschap. Zo traint er nu ook een 46 jarige mee, die wat beperkingen heeft, maar heel goed binnen de groep past naast een 85 jarige.”

De lessen vinden momenteel overdag en niet ’s avonds plaats. Komen er ook lessen in de avond voor degenen die nog volop aan het werk zijn?

“Nee, de meeste 60-65 plussers hebben overdag tijd. De doelgroep is beperkt en de avonden zijn voor de grotere groepen. De trainingen worden net zoals bij de ITF Heroes (lessen voor kinderen met een beperking) in kleine groepjes gegeven. Het is dus financieel niet direct aantrekkelijk, maar wij zijn maatschappelijk bezig.

Met andere woorden, wij houden het voorlopig bij deze groep, overdag. Ook omdat wij gemerkt hebben dat ouderen het moeilijk vinden om opeens Taekwon-Do te beoefenen in plaats van deel te nemen aan laagdrempelige activiteiten zoals wandelen, fietsen of zwemmen. Het werven moet dan ook echt via via gebeuren.”

Als er I.T.F. Nederland scholen zijn die dit programma ook zouden willen aanbieden, hoe kunnen zij hiermee starten?

“Dit gaat net zoals bij het ITF Kids programma, eerst moet je een ITF Harmony cursus volgen en dan zelf ervaren of het iets voor jouw school en jezelf is om dit te gaan geven. Stel jezelf daarbij de vraag: wil ik als leraar deze doelgroep in huis hebben en heb ik ze ook daadwerkelijk wat te bieden. Wil ik mij verdiepen, naast EHBO, in de ouder wordende mens en de daarbij horende klachten en beperkingen, zowel fysiek als mentaal. Daar moet je de lessen namelijk wel op aanpassen. In Spanje durven ze bijvoorbeeld nog geen les te geven in groepsverband, omdat ze bang zijn dat als een ITF Harmony-lid plotseling iets overkomt, of misschien zelfs zou komen te overlijden tijdens de les, de vraag zou kunnen rijzen wie er dan verantwoordelijk is.”

Zijn er nog zaken die ik niet gevraagd heb, maar die u wel kwijt wilt?

“Dat zijn er heel veel, maar ik zal mij beperken tot een paar zaken, haha.”

“Wij als Martial Arts beoefenaars/Taekwon-Doins vertonen af en toe best wel machogedrag, ook met name buiten het wedstrijdveld. Dat is jammer, want dat is vaak de reden waarom er nu zoveel onenigheden onderling zijn en dus ook afsplitsingen binnen zowel de landelijke en wereldwijde ITF. Zouden wij ons als beoefenaars van Taekwon-Do net zoveel focussen en trainen op de Do, dan zou de wereld om ons heen er veel beter uitzien. Het is toch heel typisch dat er regels moeten komen zoals “unsportmanslike conduct”, terwijl de eerste tenet Hoffelijkheid is. Het is heel makkelijk om opmerkingen te maken over het functioneren van een ander, maar verplaatst je eens eerst in de ander. Het is bijvoorbeeld als deelnemer en coach makkelijk om af te geven op een scheidsrechter die al acht uur gefocust op zijn stoel zit, maar heeft een coach dat zelf ook wel eens gedaan? Wat iedereen vaak vergeet: opmerkingen maken en feedback geven zegt vaak meer over de persoon die ze maakt dan voor wie het bedoeld is.

Veel schoolhouders vinden het moeilijk om het grotere plaatje te zien. Dankzij de sport, I.T.F. Nederland en onze wereldorganisatie, ben je als persoon, met jouw club, in staat te doen wat je nu wilt doet. In je uppie zou het nooit gelukt zijn, wie komt op voor je belangen zowel nationaal als internationaal, tegen wie moet je dan strijden op hoog niveau, een toernooi organiseren, coachen, lesgeven, wereldwijde waardering krijgen etc.

Soms worden er dus besluiten genomen die wat “nadelig uitpakken” voor jouw als leraar, je club, maar wel positief kunnen zijn voor de landelijke bond of ITF wereldwijd. Daarom vind ik ook de afgelopen ITF verkiezingen heel positief, zoveel gekwalificeerde Taekwon-Doins die zich willen inzetten voor onze ITF. Hetzelfde geldt voor I.T.F. Nederland, wat een mooie groep mensen is nu bij elkaar, die zich ook willen inzetten en ontwikkelen.

Het is dan ook moeilijk te begrijpen waarom sommige ITF groepen constant roepen, “Taekwon-Do is één , wij moeten bij elkaar komen etc.”, terwijl men vergeten is dat ze zelf zijn weggegaan of zelfs geschorst zijn en/of zelf hun eigen weg hebben gekozen.”

Wij danken de Grandmaster James Tjin-A-Ton voor zijn openhartigheid en wensen hem nog veel plezier met alles wat hij nog gaat doen met en voor ITF Taekwon-Do.

Commissie PR/Communicatie