Groene slip

Het praktische gedeelte voor de groene slip bestaat uit:

  • Benen zijwaarts opzwaaien
  • Benen voorwaarts opzwaaien
  • Balanceren op 1 been en draaien met het andere been
  • Stoten op het midden van een pad
  • Voorwaartse trap (ap chagi)
  • Parallelstand (narani sogi)

  • Opwaarts blok (chookyo makgi)

 

 

 

 

 

 

 

  • Uitwaarts blok (an palmok makgi)

 

Het theoretische gedeelte voor de groene slip bestaat uit:

  • De regels van de dojang kennen