Zits Twimyo

Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider

De opleiding Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor u op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunt gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO). Hierdoor zijn cursisten aan het eind van de opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren.

Met het diploma Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider op zak kunnen gediplomeerden in de sportieve recreatie alle kanten op. De opleidingen zijn bovendien interessant voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, of studeert aan een ROC, CIOS of ALO en voor aankomende sportleiders in het buurt- en welzijnswerk.

De Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider is DE opleiding voor iedereen die eindverantwoordelijkheid draagt voor Taekwon-Do onderwijs of leiding geeft aan een lerarenteam, een Taekwon-Do school leidt, of Internationaal Instructeur is (II)

 

Instroomeisen:
Theoretische vooropleiding minimaal een afgeronde VMBO-opleiding
Minimaal 18 jaar
Minimum graduatie van 1e Dan bij aanvraag van het diploma

Duur en tijdsinvestering:
Contacttijd 40 uur (verdeeld over 4 theorieavonden en 4 praktijkdagen)
Praktijkervaring 30 uur (stage bij een club naar keuze)
Zelfstudie ongeveer 40 uur

Afronding:
Inleveren van het bijgehouden portfolio:

  • Portfolio 3.1 Geven van lessen
  • Portfolio 3.3 Organiseren van activiteiten
  • Portfolio 3.4 Aansturen van sportkader

Geven van een les van 45 minuten
Reflectiegesprek n.a.v. de gegeven les

Diploma:
Zelfstandig I.T.F. Taekwon-Do Sportleider niveau 3, met inbegrip van LSR niveau 3
NOC*NSF erkend
Onbeperkt geldig

Kosten:
Prijs voor deze jaargang €350,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch, cursusmateriaal en de aanvraag van het diploma

Data:
1) Woe 1 nov 19-22 uur online
2) Zo 5 nov 10-17 uur in de gymzaal
3) Woe 29 nov 19-22 uur online
4) Za 16 dec 10-17 uur op de club
5) Woe 31 jan 19-22 uur online
6) Zo 11 feb 10-17 uur op de club
7) Za 9 mrt 10-17 uur op de club