Sport en spel ochtend

Voor alle leden van 5 t/m 10 jaar houden wij op 20 oktober van 9:30 – 12:00 uur een sport- en spelochtend. Deze ochtend staat in het teken van plezier hebben, teamspirit, spel en beweging. De ouderbijdrage voor deze ochtend is €2,50 welke overgemaakt kan worden op NL65RABO0302838511 ten name van Twimyo en onder vermelding van de naam van je kind.

De inschrijving voor deze ochtend is gesloten